loading...

Privacy Verklaring Dataverwerking / Cookiebeleid / Disclaimer

Wanneer u Opsmaak Vormt benadert om voor u een opdracht uit te voeren geeft u ons toestemming om bedrijfs/persoonlijke gegevens en de verstrekte data te verwerken zoals onderstaand nader omschreven.

Wie is wie?
Als u in deze Privacy Verklaring ‘u’ of ‘uw’ leest, bedoelen we u als klant of mogelijke klant (geïnteresseerde/prospect) van Opsmaak Vormt die met ons een overeenkomst heeft afgesloten of mogelijk gaat afsluiten waarbij u ons de opdracht geeft een productie uit te voeren. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk (per post / email) als mondeling zijn afgesloten.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Opsmaak Vormt.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Opsmaak Vormt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30230705. Vestigingsadres: De Praam 39, 4002 GD Tiel. Kantooradres: Computerweg 1 Amersfoort. Opsmaak Vormt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten en leveringen van Opsmaak Vormt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt. Wij zullen uitermate zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en producties. Wij kunnen met de persoonlijke gegevens contact met u opnemen zowel telefonisch, per mail als per post.

Opsmaak Vormt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Het in kaart brengen van uw websitebezoek
Opsmaak Vormt houdt zich niet bezig met het in kaart brengen van uw websitebezoek. Wij verzamelen geen ip-adres en andere zaken die uw browser mogelijk meestuurt bij het bezoek aan onze website. Wij analyseren geen bezoek- en klikgedrag en mocht dit in de toekomst wel gaan gebeuren dan zou dit zoveel mogelijk geanonimiseerd gebeuren en zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Cookie beleid: Om ervoor te zorgen dat onze website soepel draait worden er cookies gebruikt. Hoe en waarom opsmaakvormt.nl cookies gebruikt leest u in ons cookie beleid.

Opsmaak Vormt heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@opsmaakvormt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google

Wij maken geen gebruik van Google Analytics en Adwords-advertenties en mocht dit in de toekomst wel gebruikt gaan worden dan geldt het volgende:

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Opsmaak Vormt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Opsmaak Vormt heeft hier geen invloed op.

Opsmaak Vormt heeft Google geen toestemming gegeven om via Opsmaak Vormt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging en SSL

Opsmaak Vormt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Opsmaak Vormt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hieronder een overzicht waarvoor Opsmaak Vormt uw gegevens verwerkt:

Administratieve doeleinden
Zodra u klant wordt van Opsmaak Vormt verwerken wij uw persoonsgegevens.

U bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen in opdracht van u.

Zodra u een opdracht geeft voor het vormgeven en/of produceren van print- en online communicatie-uitingen zoals brochures, folders, huisstijlen etc. en andere overeengekomen opdrachten gaat u een overeenkomst aan met Opsmaak Vormt en geeft u ons de opdracht om de volgende gegevens te verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam + achternaam
 • T.a.v. gegevens
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres facturen
 • E-mailadres offertes
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Rekeningnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in een online boekhoudapplicatie van Moneybird.

Met Moneybird hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd hoe de verwerker (Moneybird) met uw persoonsgegevens om moet gaan.

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
het doen van je boekhouding en de functionaliteiten (https://www.moneybird.nl/ontdek/) die hierbij horen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn het aanmaken en sturen van facturen of offertes. Ook voldoen wij hiermee aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht. Het kan zijn dat op een later moment extra functionaliteiten worden toegevoegd die horen bij het doen van onze boekhouding. Als dit het geval is, dan hoort dat binnen de opdracht die u ons hebt gegeven en hoeven we niet apart toestemming te vragen voor het gebruik.

Naast 1 persoon binnen ons bedrijf gaat ook onze boekhouder toegang krijgen tot onze administratie.

Wij zullen ook met de boekhouder een verwerkersovereenkomst afsluiten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Hieronder de punten die in de overeenkomst met Moneybird staan omschreven:

1 Wat betekenen alle juridische termen? Zoals verwerker, betrokkene en verantwoordelijke?

2 Wie is wie?

3 Wanneer geldt deze verwerkersovereenkomst? En kan je deze tussentijds opzeggen?

4 Welke persoonsgegevens verwerken we voor jou? En met welke doelen doen we dat?

5 Aan welke regels houden wij ons?

6 Wie krijgen er nog meer toegang tot de persoonsgegevens?

7 Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

8 Hoe beveiligen we de persoonsgegevens?

9 Wat kan jij doen om de uitvoering van onze afspraken te controleren?

10 Wat moeten jij en wij doen als er een datalek is?

11 Wat doen wij om de persoonsgegevens geheim te houden?

12 Hoe gaan wij om met de rechten van de betrokkenen?

13Wat zijn jouw verantwoordelijkheden en wie is er aansprakelijk bij schade?

14 Hoe gaan we om met geschillen?

15 Wat doen we als onze overeenkomsten elkaar tegenspreken?

De verwerkersovereenkomst die wij hebben afgesloten met Moneybird is op aanvraag in te zien.

Verzenden van modellen, druk- en printwerk en andere materialen t.b.v. een productie of die wij in opdracht van u hebben gemaakt
Verwerking van uw bedrijfsnaam, naam en gegevens ter verwerking van bestellingen en algemene administratie.

Marketing
Als klant van Opsmaak Vormt mogen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Dit kan via print, online of telefoon. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u zicht eenvoudig afmelden door een mail te sturen naar: mail@opsmaakvormt.nl.

Derden
Opsmaak Vormt maakt gebruik van de expertise van derden zoals een tekstschrijvers, fotografen productiebedrijven voor print- en drukwerk, partijen die zorgdragen voor de verzending, domeinregistratie / webhostingbedrijven, webdesigners en andere bedrijven die iets kunnen toevoegen om uw aanvraag/productie te kunnen realiseren. Bij het aangaan van een overeenkomst met Opsmaak Vormt voor het realiseren van uw opdracht gaat u akkoord met deze samenwerking met derden.

Indien Opsmaak Vormt gebruik maakt van externe dienstverleners wordt uw privacy middels seperate overeenkomsten gewaarborgd.

Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens en data worden opgeslagen voor intern gebruik en voor zo lang als nodig is voor benoemde doeleinden en zolang u klant bent van Opsmaak Vormt zolang de samenwerking niet door u is opgezegd.

Recht tot inzage, wijziging of verwijdering
U behoudt het recht om contact met ons op te nemen ten behoeve van:

 • Inzage in uw gegevens
 • Wijziging van uw gegevens
 • Verwijdering van uw gegevens

Ontvangst van uw gegevens voor overdracht aan derden

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over onze gegevensverwerking en -opslag kunt u contact met ons opnemen. Mail naar mail@opsmaakvormt.nl of bel 085 7600 453.

Uiteraard zullen wij en de door ons ingeschakelde derden verantwoordelijk omgaan met uw gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opsmaak Vormt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Opsmaak Vormt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@opsmaakvormt.nl

Cookie beleid

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Achtergrond Cookiewet
ICTRecht

Wat zijn cookies?
Consumentenbond

Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond

Cookies verwijderen
Consumentenbond

Cookies uitschakelen
Consumentenbond

A guide to online behavioural advertising
Your Online Choices

Disclaimer voor www.opsmaakvormt.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.opsmaakvormt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Opsmaak Vormt. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opsmaak Vormt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Opsmaak Vormt.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Opsmaak Vormt te mogen claimen of te veronderstellen.

Opsmaak Vormt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Opsmaak Vormt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.opsmaakvormt.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]